Werkwijze
 
In een kennismakingsgesprek onderzoeken we samen of ik de juiste persoon ben om je te begeleiden of dat ik je beter kan verwijzen. Aan de hand van persoonlijke vragen stellen we samen een begeleidingstraject op en een plan voor een aantal bijeenkomsten. Mogelijkheden zijn supervisie, intervisie, coaching of training.
 
Ik werk met drie richtinggevende begrippen: kunnen, willen en durven. Vragen die onderzocht worden zijn:
 
* Kunnen: hoe goed ken ik mijzelf, mijn beroep, de organisatiecultuur waarin ik werk? Beschik ik over de vaardigheden die in mijn werk nodig heb? Ben ik in staat om duidelijk te maken wat ik wil?
* Willen: in hoeverre ben ik bereid naar mezelf te kijken en wat heb ik er werkelijk voor over om mijn gedrag te veranderen?
* Durven: Durf ik te handelen naar de inzichten die ik heb verworven en durf ik te veranderen, ook wanneer dat voor mij en/of anderen ingrijpende gevolgen heeft?
 
Voor het beantwoorden van vragen als deze en het (verder) ontwikkelen van vaardigheden, maak ik gebruik van uiteenlopende methodieken. Voorbeelden daarvan zijn:
 
* RET: Door anders te leren denken ga ik mij anders voelen.
* Kernkwadranten: Welke kwaliteiten heb ik en welke valkuilen kan dat voor mij met zich meebrengen?
* Systeemtheorie: Welke positie neem ik in de organisatie waar ik werk in? Hoe zijn de problemen die ik in mijn werk of studie tegenkom verbonden met thema’s die ik vanuit mijn opvoeding heb meegekregen?
 
Naast inzichtgevende gesprekken worden ook praktische werkvormen ingezet, zoals rollenspelen, testen en huiswerkopdrachten. Als begeleidster ben ik er verantwoordelijk voor dat er zodanige voorwaarden worden geschapen dat gewenste resultaten kunnen worden bereikt, maar niet voor wat bereikt wordt. Dat blijft jouw eigen verantwoordelijkheid.
 

 

 

Links