Supervisie
 
Supervisie heeft tot doel het leren toepassen van methodische inzichten in concreet, persoonlijk, werk- of leergedrag. Het gaat om de integratie van denken, voelen, willen en handelen van de persoon, afgestemd op het beroep en de concrete werk- of leersituatie. De nadruk ligt op het persoonlijke, omdat jijzelf met jouw eigen mogelijkheden in je werk het instrument bent.
 
Je stelt persoonlijke, ontwikkelingsgerichte leerdoelen op, waarbij leren op basis van zelfsturing het uitgangspunt is. Een voorwaarde voor supervisie is de mogelijkheid tot inbreng van feitelijke werk- of leersituaties. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: socialisatie in leerstijl, persoonlijke geschiedenis, beroepsrol, assertiviteit, communicatie, stress, organisatie, samenwerking met collega’s.
 
Voorbeelden van mogelijke resultaten van supervisie zijn:
* Inzicht in je persoonlijke gedrag en de betekenis van dat gedrag voor je werk
* Zicht op de uitwerking van je gedrag op je medewerkers, collega’s, klanten etc.
* Inzicht en vaardigheid in het omgaan met doelstelling en middelen van de organisatie waar je werkt
* Het vermogen je eigen ervaringen opgedaan in de beroepspraktijk zodanig te doordenken en te doorzien dat je beter kunt gaan functioneren
 
Recente opdrachtgevers waren
* Academie voor Counselling en Coaching (ACC)
* Hanzehogeschool Groningen
* Maatschappelijke Juridische Dienstverlening
* Universitair Medisch Centrum Groningen
 

 

 

Links