Intervisie
 
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers of studenten een beroep doen op collegas of medestudenten om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werk- of leersituatie. Dit gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen, om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen beter zicht te krijgen op problemen die je tegenkomt en ideen te ontwikkelen over hoe daarin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Medewerkers of studenten helpen elkaar om een nieuwe kijk of perspectief te krijgen. Intervisie vindt plaats in kleine groepen op voet van gelijkheid. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Een intervisietraject beslaat een langere periode. Een intervisiegroep heeft een klein aantal vaste deelnemers en kan zowel zelfstandig als onder begeleiding werken.
 
De begeleiding van een intervisietraject bestaat uit het opstarten van de intervisiegroep en ondersteuning op momenten waarop de groep dat nodig acht. Het is belangrijk om de onderlinge verwachtingen en doelstellingen van de deelnemers vr de start van de intervisie te verhelderen. Meestal gebeurt dit in de eerste bijeenkomst, waarin ook een methodiek wordt gekozen waarmee gewerkt gaat worden. In die eerste bijeenkomst worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van de intervisie. Een volgende bijeenkomst begeleid ik volgens de gekozen methodiek, waarna de groep desgewenst zelfstandig verder kan. In de intervisie wordt onder meer aandacht besteed aan het gezamenlijke leerproces en aan zaken die deelname aan de intervisie en de ontwikkeling van een persoonlijke professionele beroepshouding kunnen bevorderen of belemmeren.
 
Recente opdrachtgevers waren
* Academie voor Counselling en Coaching (ACC)
* Universitair Medisch Centrum Groningen
 

 

 

Links