Coaching
 
Coaching is een begeleidingstraject waarin je door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te leren functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Als coach help ik in concrete situaties zicht te krijgen op jouw eigen functioneren, adequaat gedrag te ontwikkelen en effectieve interactiepatronen aan te leren om een door jou gewenst resultaat te behalen. Vragen op het gebied van samenwerken, conflicten, aansturing of loopbaan en ook een organisatieverandering of een functiewijziging kunnen aanleiding zijn om voor een coachingstraject te kiezen.
 
In een coachingstraject wordt jouw persoonlijke situatie als uitgangspunt genomen. We werken aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen, die je in samenspraak met mij opstelt. We leggen die aan het begin van het traject vast en toetsen en actualiseren die regelmatig. Je leert te onderzoeken welke persoonlijke en werkgerelateerde belemmeringen goed functioneren blokkeren en je neemt afstand van de eigen situatie en dagelijkse problemen om daar vanuit een breder perspectief naar te kunnen kijken. Je leert kritisch naar jezelf, je functie en de organisatie te kijken. Je past je gedrag aan waar dat gewenst is en leert om de belangen van zowel jezelf als de organisatie in een nieuw perspectief te zien. Je ontdekt wat jou energie kost en wat jou energie oplevert. Je leert zelf ingesleten patronen te doorbreken en te voorkomen dat je in de toekomst weer in een soortgelijke situatie terecht komt. Aan de hand van theorieŽn en oefeningen in de praktijk ontwikkel je handelingsalternatieven.
 
Het voordeel van het inschakelen van een coach is dat deze als buitenstaander niet rechtstreeks bij de eigen organisatie betrokken is. Als coach kan ik vanuit een frisse kijk op zaken helpen analyseren, zonder eigen belangen of een positie te moeten verdedigen. Als onafhankelijke coach kan ik ideeŽn spiegelen, oplossingen laten ontstaan en de uitvoering daarvan ondersteunen. Wanneer er sprake is van contact met jouw leidinggevende ben je altijd van de inhoud op de hoogte.
 
Recente opdrachtgevers waren
* Universitair Medisch Centrum Groningen
* Zorgbelang Groningen
 

 

 

Links