Gemini Supervisie Coaching Trainingen
 
Mijn naam is Tilly Söder (1955). Ik ben zelfstandig coach supervisor en trainer, gevestigd in Warffum. Daarnaast werk ik als opleidingsconsulente in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ik heb vijf en twintig jaar ervaring in het begeleiden van zowel groepen als individuele medewerkers en cliënten in verschillende welzijns- en onderwijsinstellingen. Mijn praktijk is geregistreerd/erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Begeleiding.
 
De manier waarop wij in de dagelijkse praktijk van ons werk handelen en reageren wordt mede bepaald door onze persoonlijke gedachten en gevoelens. Deze vinden hun oorsprong in de wijze waarop we hebben geleerd naar onszelf te kijken en met anderen om te gaan. Het ontwikkelen van inzicht in gedrag en strevingen die daaruit voortkomen, biedt aanknopingspunten om te komen tot verandering. Mijn manier van werken wordt gekenmerkt door ruimte voor verschillen en aandacht voor echtheid in contacten, openheid en gelijkwaardigheid.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Links